Sản phẩm nổi bậc Vật tư tiêu hao
Hình Bao đo huyết áp dùng cho Monitor loại 2 dây

Bao đo huyết áp dùng cho Monitor loại 2 dây

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Bao đo huyết áp dùng cho Monitor loại 1 dây

Bao đo huyết áp dùng cho Monitor loại 1 dây

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Bao đo huyết áp mắt cá chân dùng cho Watch BP

Bao đo huyết áp mắt cá chân dùng cho Watch BP

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Bao đo huyết áp dùng cho Watch BP

Bao đo huyết áp dùng cho Watch BP

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Bóng đèn thủy ngân huỳnh quang dùng cho kính hiển vi

Bóng đèn thủy ngân huỳnh quang dùng cho kính hiển vi

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Bơm huyết áp dùng cho Monitor

Bơm huyết áp dùng cho Monitor

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đèn mổ Hitachi 24V/40W

Đèn mổ Hitachi 24V/40W

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đèn mổ Skylux 24V/50W

Đèn mổ Skylux 24V/50W

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đèn mổ đế sứ 24V/50W

Đèn mổ đế sứ 24V/50W

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Trang 1 of 212