Sản phẩm nổi bậc Cảm biến đo SpO2
Hình Sensor SpO2 – Masimo 20pins (OEM)

Sensor SpO2 – Masimo 20pins (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Hình Sensor SpO2 – Bionet (Econet) 6pins (OEM)

Sensor SpO2 – Bionet (Econet) 6pins (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Hình Sensor SpO2 – Siemens Drager 8pins (OEM)

Sensor SpO2 – Siemens Drager 8pins (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Hình Sensor SpO2 – Siemens Drager 7pins (OEM)

Sensor SpO2 – Siemens Drager 7pins (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Hình Sensor SpO2 – Siemens 10ins (OEM)

Sensor SpO2 – Siemens 10ins (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Hình Sensor SpO2 – Schiller 7pins (OEM)

Sensor SpO2 – Schiller 7pins (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Hình Sensor SpO2 – Digicare 8pins (OEM)

Sensor SpO2 – Digicare 8pins (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Hình Sensor SpO2 – Nonin 8pins (OEM)

Sensor SpO2 – Nonin 8pins (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Hình Sensor SpO2 – Nonin 9pins (OEM)

Sensor SpO2 – Nonin 9pins (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.600.000 VNĐ

Trang 1 of 612345...Cuối »