Sản phẩm nổi bậc Phụ kiện đo huyết áp
Hình Cáp đo huyết áp NIBP Omni

Cáp đo huyết áp NIBP Omni

Giá niêm yết: 2.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.800.000 VNĐ

Hình Bao đo huyết áp dùng cho Monitor loại 2 dây

Bao đo huyết áp dùng cho Monitor loại 2 dây

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Bao đo huyết áp dùng cho Monitor loại 1 dây

Bao đo huyết áp dùng cho Monitor loại 1 dây

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Cáp đo huyết áp NIBP Nihon Kohden

Cáp đo huyết áp NIBP Nihon Kohden

Giá niêm yết: 2.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 1.800.000 VNĐ

Hình Cáp đo huyết áp IBP Nihon Kohden

Cáp đo huyết áp IBP Nihon Kohden

Giá niêm yết: 3.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.500.000 VNĐ

Hình Cáp đo huyết áp IBP Philips

Cáp đo huyết áp IBP Philips

Giá niêm yết: 3.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.500.000 VNĐ

Hình Cáp đo huyết áp IBP Siemens

Cáp đo huyết áp IBP Siemens

Giá niêm yết: 3.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.500.000 VNĐ

Hình Đầu nối BP22 dùng cho cáp nối dài đo huyết áp (OEM)

Đầu nối BP22 dùng cho cáp nối dài đo huyết áp (OEM)

Giá niêm yết: 500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 400.000 VNĐ

Hình Đầu nối BP18 dùng cho cáp nối dài đo huyết áp (OEM)

Đầu nối BP18 dùng cho cáp nối dài đo huyết áp (OEM)

Giá niêm yết: 500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 400.000 VNĐ

Trang 1 of 512345