Sản phẩm nổi bậc Phụ kiện cho Fetal Monitor
Hình Đầu dò đo cơn gò – Spacelabs TD84 Toco Transducer (OEM)

Đầu dò đo cơn gò – Spacelabs TD84 Toco Transducer (OEM)

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đầu dò Doppler tim thai – Spacelabs US915 Ultrasound Transducer (OEM)

Đầu dò Doppler tim thai – Spacelabs US915 Ultrasound Transducer (OEM)

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đầu dò Doppler tim thai – Spacelabs AM66 Ultrasound Transducer (OEM)

Đầu dò Doppler tim thai – Spacelabs AM66 Ultrasound Transducer (OEM)

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đầu dò đo cơn gò – Philips 1355A Toco Transducer (OEM)

Đầu dò đo cơn gò – Philips 1355A Toco Transducer (OEM)

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đầu dò đo cơn gò – Philips 15248A Toco Transducer (OEM)

Đầu dò đo cơn gò – Philips 15248A Toco Transducer (OEM)

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đầu dò Doppler tim thai – Philips 1356A Ultrasound Transducer (OEM)

Đầu dò Doppler tim thai – Philips 1356A Ultrasound Transducer (OEM)

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đầu dò Doppler tim thai – Philips 15245A Ultrasound Transducer (OEM)

Đầu dò Doppler tim thai – Philips 15245A Ultrasound Transducer (OEM)

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đầu dò đo cơn gò – Oxford Huntleigh Toco Transducer (OEM)

Đầu dò đo cơn gò – Oxford Huntleigh Toco Transducer (OEM)

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Đầu dò Doppler tim thai – Oxford Huntleigh 2.0MHz Ultrasound Transducer (OEM)

Đầu dò Doppler tim thai – Oxford Huntleigh 2.0MHz Ultrasound Transducer (OEM)

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Trang 1 of 212