Sản phẩm nổi bậc Monitoring theo dõi bệnh nhân
Hình Module EtCO2

Module EtCO2

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Pin nguồn dùng cho Monitor GE

Pin nguồn dùng cho Monitor GE

Giá niêm yết: 15.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 12.000.000 VNĐ

Hình Monitoring theo dõi bệnh nhân – CMS6500

Monitoring theo dõi bệnh nhân – CMS6500

Giá niêm yết: 63.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 58.000.000 VNĐ

Hình Máy đo huyết áp và SpO2 – Contec08C

Máy đo huyết áp và SpO2 – Contec08C

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Monitoring theo dõi bệnh nhân đa thông số – CMS9200

Monitoring theo dõi bệnh nhân đa thông số – CMS9200

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy đo huyết áp và SpO2 – Contec08A

Máy đo huyết áp và SpO2 – Contec08A

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Monitoring theo dõi bệnh nhân 2 thông số – CMS5000

Monitoring theo dõi bệnh nhân 2 thông số – CMS5000

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ