Sản phẩm nổi bậc Máy đo điện tim
Hình Máy đo điện tim 12 cần – ECG1201G

Máy đo điện tim 12 cần – ECG1201G

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy đo điện tim 6 cần – ECG600G

Máy đo điện tim 6 cần – ECG600G

Giá niêm yết: 28.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 25.000.000 VNĐ

Hình Máy đo điện tim Holter (liên tục 24 giờ) – TLC5000

Máy đo điện tim Holter (liên tục 24 giờ) – TLC5000

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy đo điện tim Holter (liên tục 24 giờ) – TLC9803

Máy đo điện tim Holter (liên tục 24 giờ) – TLC9803

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy đo điện tim 3 cần – ECG300G

Máy đo điện tim 3 cần – ECG300G

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ