Sản phẩm nổi bậc Máy đo điện não
Hình Máy đo điện não 32 kênh – KT88-3200

Máy đo điện não 32 kênh – KT88-3200

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy đo điện não 24 kênh – KT88-2400

Máy đo điện não 24 kênh – KT88-2400

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy đo điện não 16 kênh – KT88

Máy đo điện não 16 kênh – KT88

Giá niêm yết: 48.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 45.000.000 VNĐ