Ích lợi của việc theo dõi độ bảo hòa O2 máu ðộng mạch trong và sau mổ trên các trẻ em bệnh tim bẩm sinh