Sản phẩm nổi bậc Finger Oximeter kẹp ngón tay
Hình Sensor SpO2 dùng cho điện thoại tương thích tất cả các hệ điều hành

Sensor SpO2 dùng cho điện thoại tương thích tất cả các hệ điều hành

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Cảm biến đo SpO2 kẹp ngón tay FS20D với chỉ số tưới máu PI

Cảm biến đo SpO2 kẹp ngón tay FS20D với chỉ số tưới máu PI

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Cảm biến đo SpO2 kẹp ngón tay CMS50D1

Cảm biến đo SpO2 kẹp ngón tay CMS50D1

Giá niêm yết: 2.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 2.200.000 VNĐ

Hình Máy đo SpO2 cầm tay Handheld100

Máy đo SpO2 cầm tay Handheld100

Giá niêm yết: 16.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 13.000.000 VNĐ

Hình Thiết bị đo SpO2 cầm tay CMS60D

Thiết bị đo SpO2 cầm tay CMS60D

Giá niêm yết: 7.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 7.000.000 VNĐ

Hình Thiết bị đo SpO2 cầm tay truyền dữ liệu Wireless

Thiết bị đo SpO2 cầm tay truyền dữ liệu Wireless

Giá niêm yết: 4.500.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 4.000.000 VNĐ

Hình Đồng hồ đo SpO2 – CMS50I

Đồng hồ đo SpO2 – CMS50I

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Thiết bị đo SpO2 để bàn – CMS70A

Thiết bị đo SpO2 để bàn – CMS70A

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy đo huyết áp và SpO2 – Contec08C

Máy đo huyết áp và SpO2 – Contec08C

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Trang 1 of 212