Sản phẩm nổi bậc Các thiết bị khác
Hình Đầu phát laser nội mạch GX-1000

Đầu phát laser nội mạch GX-1000

Giá niêm yết: 4.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 3.500.000 VNĐ

Hình Máy đo huyết áp tứ chi ABI

Máy đo huyết áp tứ chi ABI

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy theo dõi huyết áp 24 giờ – Watch BP O3 Afib

Máy theo dõi huyết áp 24 giờ – Watch BP O3 Afib

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy theo dõi điện cơ 4 kênh

Máy theo dõi điện cơ 4 kênh

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy test điện tim đa thông số – MS400

Máy test điện tim đa thông số – MS400

Giá niêm yết: 28.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 25.000.000 VNĐ

Hình Thiết bị phát hiện ngưng thở khi ngủ – RS01

Thiết bị phát hiện ngưng thở khi ngủ – RS01

Giá niêm yết: Call VNĐ

Giá khuyến mãi: Call VNĐ

Hình Máy huyết áp theo dõi liên tục 24 giờ – ABPM50

Máy huyết áp theo dõi liên tục 24 giờ – ABPM50

Giá niêm yết: 18.000.000 VNĐ

Giá khuyến mãi: 15.000.000 VNĐ