Máy massage Flying

 Adaptor điện tim Fukuda Denshi hình tròn 12pins 3leads/5leads (OEM)

Adaptor điện tim Fukuda Denshi hình tròn 12pins 3leads/5leads (OEM)

Adaptor điện tim Fukuda Denshi hình tròn 12pins 3leads/5leads (OEM)

Mã sản phẩm : ETC-10039A
Giá niên khiết : 1.800.000
Giá khuyến mãi : 1.600.000
Bảo hành : 6 tháng
Tình trạng : Hàng mới 100%
Hãng sản xuất : Pan-SW
Mô tả sản phẩm:

Tương thích với các dòng Monitor theo dõi bệnh nhân của hãng Fukuda Denshi:

  • DS-7000.
  • DS-7100.
  • DS-7200.
  • DS-7300.

Thông số kỹ thuật

  • Hình dạng connector: Hình tròn 12 chân:

Fukuda Denshi Connector

Fukuda Denshi Connector

Fukuda Adaptor_3

Siemens Adaptor_3

Adaptor 5leads sử dụng leadwire Fukuda 5leads mã sản phẩm ETC-10039L

Fukuda Adaptor_1

Fukuda ECG cable_1

Fukuda Adaptor_2

Adaptor 5leads sử dụng leadwire Fukuda 5leads mã sản phẩm ETC-10039L

  • Sử dụng kèm với các điện cực dán:

dien cuc dan

Tính năng nổi bật

Có 2 dạng:

  • Dạng kẹp:

 Fukuda Leadwire_2

Dạng kẹp 3leads

Fukuda Leadwire_4

Dạng kẹp 5leads

  • Dạng bấm:

Fukuda Leadwire_1

Dạng bấm 3leads

Fukuda Leadwire_3

Dạng bấm 5leads

  • Chuẩn IEC:

Chuan IEC

  • Chuẩn AHA:

Chuan AHA

  Sản phẩm khác

Hình Leadwire dùng cho Adaptor Nihon Kohden 3leads/5leads (OEM)

Leadwire dùng cho Adaptor Nihon Kohden 3leads/5leads (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000

Giá khuyến mãi: 1.600.000

Hình Adaptor điện tim chân tròn 6pins D-Style 3leads/5leads (OEM)

Adaptor điện tim chân tròn 6pins D-Style 3leads/5leads (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000

Giá khuyến mãi: 1.600.000

Hình Leadwire điện tim Siemens 3leads/5leads (OEM)

Leadwire điện tim Siemens 3leads/5leads (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000

Giá khuyến mãi: 1.600.000

Hình Leadwire điện tim GE Marquette D-style 3leads/5leads (OEM)

Leadwire điện tim GE Marquette D-style 3leads/5leads (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000

Giá khuyến mãi: 1.600.000

Hình Cáp điện tim Fukuda Me hình tròn 12pins 3leads/5leads (OEM)

Cáp điện tim Fukuda Me hình tròn 12pins 3leads/5leads (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000

Giá khuyến mãi: 1.600.000

Hình Cáp điện tim Nihon Kohden chân tròn 11pins 3leads/5leads (OEM)

Cáp điện tim Nihon Kohden chân tròn 11pins 3leads/5leads (OEM)

Giá niêm yết: 1.800.000

Giá khuyến mãi: 1.600.000